Ochráním Vaše práva!

Právo. Spravedlnost. Pravda.

OSOBNÍ PŘÍSTUP

Plně respektuji individuální potřeby, zájmy a možnosti každého mého jednotlivého klienta. Vždy se každému snažím maximálně vyjít vstříc.

KOMPLEXNOST

Ze zásady nikdy nenabízím poloviční řešení. Poskytuji výhradně služby, které problém klienta vždy řeší zcela komplexně.

PROFESIONALITA

Advokacii vykonávám odborně, odpovědně a s plným nasazením. Vážím si důvěry svých klientů a dělám vše proto, abych si tuto důvěru plně zasloužil.

Pomohu Vám dosáhnout spravedlnosti!

Studia jsem absolvoval na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni v roce 2015.
Již v tomto roce jsem začal vykonávat praxi jako advokátní koncipient v BBP advokátní kancelář s.r.o. se sídlem v Kladně, kde jsem získal cenné praktické zkušenosti v různých oblastech práva.
V současné době působím jako advokát zapsaný u České advokátní komory pod ev. č. ČAK 18164 a i nadále spolupracuji s výše uvedenou advokátní kanceláří.

„Mým cílem je poskytnout klientovi vždy odborné, praktické a efektivní řešení jeho problému s ohledem na jeho zájmy a časové a finanční možnosti!“

– D.Macháček

S čím Vám pomohu?

Trestní právo

Ochrana Vašich práv v případě všech typů trestné činnosti. Pomoc při jednání s orgány činnými v trestním řízení či Vaše plné zastoupení.

Obchodní právo

Sestavení či sepsání obchodních smluv jakéhokoli typu, popř. jejich kontrola. Řešení obchodních sporů či právní pomoc při vymáhání pohledávek.

Rodinné právo

Právní pomoc při řešení všech typů osobních a majetkových vztahů v rámci Vaší rodiny a také vzdálených příbuzných.

Výhodná cena první konzultace!

Úvodní konzultaci poskytuji za zvýhodněnou cenu, abychom měli dostatek prostoru seznámit se a posoudit vážnost případu. Nebojte se mi zavolat nebo napsat!

Má dosavadní praxe

Právní praxi získávám již od roku 2015. Pro Vaši maximální spokojenost spolupracuji s těmi nejlepšími notáři a exekutory v oboru a v případě, že je to třeba, také s partnerskou advokátní kanceláří a to s jedinným cílem. Abych za každou cenu vždy obhájil Vaše práva, pravdu a spravedlnost!

Jen jedna věc je cenná na světě – aby člověk strávil život v pravdě a spravedlnosti.

Marcus Aurelius

Obraťte se na mně se svým případem

Moji spokojení klienti

S ohledem na povinnost zachování mlčenlivosti danou zákonem není možné zveřejnit plná jména klientů.

“S Mgr. Davidem Macháčkem spolupracuji již delší dobu. Právní servis poskytuje jednak mé firmě v oblasti závazkových vztahů, vymáhání pohledávek, ale i v oblasti pracovně právních vztahů a jednak mi pomáhá v soukromých záležitostech. Velmi si cením jeho vstřícného přístupu, vysoké profesionality a jeho znalostí.”
R.V.

“Spolupráci s Mgr. Davidem Macháčkem si nemůžu vynachválit, Pomáhá mi v několika v realitních projektech, kde se vyžaduje velmi náročná smluvní dokumentace a vždy mi vyšel vstříc. Vážím si jeho ochoty a profesionality.”
K.M.

“Mgr. Davidu Macháčkovi strašně moc děkuji za pomoc, kterou mi poskytl v mé těžké osobní situaci během trestního řízení. Bez jeho pomoci a jeho znalostí by má věc nedopadla tak dobře. S klidným svědomím ho můžu všem doporučit.”

T.V.

Pojďme se na to podívat společně!

© 2019 | Davidmachacek.cz - Ochráním Vaše práva!

Vytvořila agentura RightMarketing.cz

© 2019 | Davidmachacek.cz - Ochráním Vaše práva!

Vytvořila agentura RightMarketing.cz