Odměna

Za poskytování právních služeb a její kategorie.

Úvodní konzultace za zvýhodněnou cenu!

Zakládám si na tom, že služby, které poskytuji, jsou vždy individuální na míru klientovi. Proto i cenu za služby stanovuji individuálně, dle možností a požadavků klienta.

Další odměna za právní službu je určována vždy dohodou, tzv. smluvní odměnou, mezi mnou a klientem, a to v závislosti na časové a odborné náročnosti dané právní služby a vhodnosti pro klienta

Není-li mezi klientem a advokátem odměna sjednána, řídí se výše a výpočet mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění, tzv. advokátním tarifem.

Časová odměna

Nebo také hodinová odměna. Hradíte předem ujednaný počet hodin právní pomoci strávených danou věcí.

Úkonová odměna

Odměna určená dle počtu úkonů právní služby provedených v dané věci, jednotlivé úkony jsou pak vymezeny v §11 advokátního tarifu.

Paušální odměna

Za smluvenou paušální odměnu (měsíčně, čtvrtletně, ročně) Vám budou poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah i časovou náročnost.

Podílová odměna

Tento typ odměny se odvozuje až od výsledku sporu určitým předem dohodnutým podílem mezi Vámi a mnou.

„Mým cílem je poskytnout klientovi vždy odborné, praktické a efektivní řešení jeho problému s ohledem na jeho zájmy a časové a finanční možnosti!“

D. Macháček

“Cena se odvíjí od náročnosti případu, nebojte se zeptat!”

Moji spokojení klienti

S ohledem na povinnost zachování mlčenlivosti danou zákonem není možné zveřejnit plná jména klientů.

“S Mgr. Davidem Macháčkem spolupracuji již delší dobu. Právní servis poskytuje jednak mé firmě v oblasti závazkových vztahů, vymáhání pohledávek, ale i v oblasti pracovně právních vztahů a jednak mi pomáhá v soukromých záležitostech. Velmi si cením jeho vstřícného přístupu, vysoké profesionality a jeho znalostí.”
R.V.

“Spolupráci s Mgr. Davidem Macháčkem si nemůžu vynachválit, Pomáhá mi v několika v realitních projektech, kde se vyžaduje velmi náročná smluvní dokumentace a vždy mi vyšel vstříc. Vážím si jeho ochoty a profesionality.”
K.M.

“Mgr. Davidu Macháčkovi strašně moc děkuji za pomoc, kterou mi poskytl v mé těžké osobní situaci během trestního řízení. Bez jeho pomoci a jeho znalostí by má věc nedopadla tak dobře. S klidným svědomím ho můžu všem doporučit.”

T.V.

Kontaktujte mě s Vaším případem

© 2019 | Davidmachacek.cz - Ochráním Vaše práva!

Vytvořila agentura RightMarketing.cz

© 2019 | Davidmachacek.cz - Ochráním Vaše práva!

Vytvořila agentura RightMarketing.cz