Právní služby

Poskytuji právní služby ve všech oblastech práva, zejména však trestního, občanského a rodinného.

01

Trestní právo

Ochrana Vašich práv v případě všech typů trestné činnosti. Pomoc při jednání s orgány činnými v trestním řízení či Vaše plné zastoupení.
02

Občanské právo

Právní ochrana Vaší svobody, cti, důstojnosti, soukromí, zdraví i majetkových nároků a soukromého vlastnictví.
03

Rodinné právo

Právní pomoc při řešení všech typů osobních a majetkových vztahů v rámci Vaší rodiny a také vzdálených příbuzných.
04

Obchodní právo

Sestavení či sepsání obchodních smluv jakéhokoli typu, popř. jejich kontrola. Řešení obchodních sporů či právní pomoc při vymáhání pohledávek.
05

Právo nemovitostí

Poradím Vám při uzavírání smluv na koupi/prodej či pronájem nemovitostí. Stejně tak mohu zajistit sepsání těchto smluv či zajistit kompletní revizi, nebo vymáhání Vašich práv ze smluv již uzavřených.
06

Pracovní právo

Právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, vztahy kolektivní povahy související s výkonem závislé práce, právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů, pracovní podmínky zaměstnanců nebo ochrana jejich zdraví.

Výhodná cena první konzultace!

Úvodní konzultaci poskytuji za zvýhodněnou cenu, abychom měli dostatek prostoru seznámit se a posoudit vážnost případu. Nebojte se mi zavolat nebo napsat!

Moji spokojení klienti

S ohledem na povinnost zachování mlčenlivosti danou zákonem není možné zveřejnit plná jména klientů.

“S Mgr. Davidem Macháčkem spolupracuji již delší dobu. Právní servis poskytuje jednak mé firmě v oblasti závazkových vztahů, vymáhání pohledávek, ale i v oblasti pracovně právních vztahů a jednak mi pomáhá v soukromých záležitostech. Velmi si cením jeho vstřícného přístupu, vysoké profesionality a jeho znalostí.”
R.V.

“Spolupráci s Mgr. Davidem Macháčkem si nemůžu vynachválit, Pomáhá mi v několika v realitních projektech, kde se vyžaduje velmi náročná smluvní dokumentace a vždy mi vyšel vstříc. Vážím si jeho ochoty a profesionality.”
K.M.

“Mgr. Davidu Macháčkovi strašně moc děkuji za pomoc, kterou mi poskytl v mé těžké osobní situaci během trestního řízení. Bez jeho pomoci a jeho znalostí by má věc nedopadla tak dobře. S klidným svědomím ho můžu všem doporučit.”

T.V.

Kontaktujte mě s Vaším případem

© 2019 | Davidmachacek.cz - Ochráním Vaše práva!

Vytvořila agentura RightMarketing.cz

© 2019 | Davidmachacek.cz - Ochráním Vaše práva!

Vytvořila agentura RightMarketing.cz